Contact

Wat De Kledingbank

De Kledingbank is er voor wijkbewoners die (tijdelijk) onvoldoende financiële middelen beschikken om zichzelf en hun kinderen te kleden. Steeds meer wijkbewoners verkeren in financiële moeilijkheden als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillisement. Goede herbruikbare kleding inzamelen om gratis te verstrekken aan deze wijkbewoners, dat is het doel van de Kledingbank.

Voor wie is het

De Kledingbank is voor wijkbewoners die op basis van hun financiële situatie in aanmerking komen voor de ontvangst van (een) gratis kledingpakket(ten). In samenwerking met meer dan 100 professionele zorg- en dienstverlenende organisaties in en om de stad wordt beoordeeld wie in aanmerking komt. Komt u in aanmerking, dan ontvangt u een verwijsbrief waarmee u in de winkel terecht kunt. U kunt dan tweemaal per jaar kleding afhalen: tijdens de zomer- en winteruitgifte.

Hoe kunt u helpen

U kunt De Kledingbank in verschillende rollen helpen, te weten:

Als particulier door uw herbruikbare schone kleding en schoeisel te brengen.

Als maatschappelijk verantwoorde ondernemer door het organiseren van inzamelingsacties van kleding

Als vrijwilliger. Al heeft u maar een dag in de week tijd om ons te helpen, alle hulp is welkom.

Als donateur. U kunt de Kledingbank steunen door een bedrag te storten op ons rekeningnummer: NL41 INGB 0006063528 ten name van Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid. Anderen zullen u dankbaar zijn!

Bereikbaarheid

De winkel is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor inname van kleding kunt u op dinsdag terecht van 10.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het is alléén mogelijk gratis kleding te ontvangen als u in het bezit bent van een verwijsbrief en geldig legitimatiebewijs van de leden van het huishouden van 14 jaar en ouder.

Stichting Kledingbank Rotterdam is gelegen in Huis van de Wijk de Focus. De Kledingbank is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Tram 23: halte Oude Watering (ca 3 min. lopen)
Bus 140: halte Schinnenbaan/Beverwaardseweg (ca 20 min. lopen, u kunt hier ook tram 23 nemen)

Loading

Contact info
Closed now
Monday 10:00am - 3:00pm
Tuesday 10:00am - 5:00pm
Tuesday 10:00am - 5:00pm
Friday 10:00am - 12:00am
Local time 3:57pm
Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register