Contact

Het Zonboog Gezondheidscentrum

Het Zonboog Gezondheidscentrum heeft een wijkgerichte functie. In de wijk Beverwaard wonen ruim 12.000 mensen, waarvan het overgrote deel (circa 10.500) gebruik maakt van het centrum.

De wijkbewoners kunnen terecht voor:

 • Huisartsen
 • Apotheek
 • Algemene fysiotherapie, manuele en kinderfysiotherapie
 • Wijkverpleging
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Laboratoriumonderzoek
 • Podotherapie
 • Diëtiste

Samenwerking bij Zonboog Gezondheidscentrum

In Zonboog Gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om jou van een zo goed mogelijke zorg te voorzien. De huisarts is hierbij lijdend. Omdat er veel deskundigen betrokken zijn, die door onderling samen te werken goed op elkaar aansluiten, spreken we ook wel van geïntegreerde zorg binnen de eerste lijn. De hulp in de eerste lijn is laagdrempelig voor iedereen. Er is speciale aandacht voor kwetsbare en bijzondere groepen.

De hulpverlening

Waar mogelijk stimuleren we de zelfredzaamheid en het staan in je eigen kracht van iedereen die hulp vraagt. Heb je een hulpvraag? Dan bespreken we samen een speciaal op jou afgestemde aanpak. We maken gebruik van interne en externe professionals. Signalen van jou en de ontwikkeling van jouw hulpvraag zijn richtinggevend.

Samenhangende zorg

Wij bieden samenhangende zorg in de eerste lijn. Samenhangende zorg betekent:

 1. Er zijn korte verwijs- en communicatielijnen tussen de zorgverleners.
 2. Intensieve samenwerking bij de zwaardere zorgvragen. Hier zijn vaak meer hulpverleners tegelijk bij betrokken. Het gezondheidscentrum zorgt voor een goede onderlinge afstemming en een gezamenlijke werkwijze.
 3. Omdat er meer professionals bij elkaar in een gebouw zitten, is het makkelijk onderling te schakelen.

Wil je meer weten, kom gerust eens langs of bekijk de website van Zonboog Gezondheidscentrum.

Loading

Contact info

Boxbergenstraat 11, 3077 JS Rotterdam, Nederland

Closed now
Monday 8:00am - 5:00pm
Tuesday 8:00am - 5:00am
Wednesday 8:00am - 5:00pm
Thursday 8:00am - 5:00pm
Friday 8:00am - 5:00pm
Local time 12:51am
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register