Contact

Doelstelling van de wijkvereniging
Onder het motto “voor en door Morgenweide” is begin 2001 een aanzet gedaan richting de Wijkvereniging Morgenweide. Vergroten van de betrokkenheid, elkaar leren kennen, gezamenlijk problemen aanpakken, leuke dingen organiseren, een aanspreekpunt richting de gemeente en andere instanties waren de belangrijkste redenen om de wijkvereniging in het leven te roepen.

Het Bestuur van Wijkvereniging Morgenweide en haar vrijwilligers willen de bewoners van de wijk zoveel mogelijk betrekken bij de wijkactiviteiten.  Ook zien zij het als taak de belangen van de bewoners zo optimaal mogelijk te behartigen.  Men tracht bruggen te bouwen tussen de allochtone en autochtone bevolking  om door gezamenlijke inspanning te komen tot een samenleving en woonomgeving waarin  iedereen, jong en oud, zich prettig voelt

Het bestuur:
Voorzitter Simon Vroonhof
Secretaris Janny Hoogduijn-Bakker
Penningmeester Jaap Witteveen
Algemeen bestuurslid Nico van Geest
Coordinator Vrijwilligers Irene Hessing

Het bestuur is te bereiken via email:  bestuur@morgenweide.nl
De statuten van onze vereniging kunt u hier downloaden.

Activiteiten
Het organiseren van activiteiten neemt een grote plaats in als het gaat om de sociale cohesie in de wijk. Tal van activiteiten worden georganiseerd. Een aantal worden op wekelijkse basis gehouden en worden goed  bezocht door o.a. de inwoners van Morgenweide. Wij hopen u te mogen ontmoeten bij de activiteiten van Wijkvereniging Morgenweide, welke plaatsvinden op de 1ste verdieping van het Piet Vink Centrum, Laan van Hoornwijck 260, Den Haag. Het Piet Vink Centrum is gelegen bij het winkelcentrum van Ypenburg met de ingang aan de Laan van Hoornwijck, tegenover de tramhalte.

Het Piet Vink Centrum is te bereiken met tram 15 (Plesmanlaan) of tram 19 (Ypenburg Centrum).  Bij alle activiteiten, m.u.v. onze workshops, is het mogelijk om eerst een kijkje te komen nemen. E en als u het leuk vindt, dan kunt u gelijk meedoen !

Heeft u een leuk idee of plan voor een nieuwe activiteit in de wijk?
Heeft u vragen over het organiseren van bijvoorbeeld een straatfeest?
Heeft u een bericht voor de website of wilt u een algemeen bericht sturen?

Dat kan door te mailen naar bestuur@morgenweide.nl  , we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lid worden van Wijkvereniging Morgenweide
Op onze activiteitenpagina heeft u al kunnen lezen dat wij actief zijn met het organiseren van activiteiten op wekelijkse basis maar daarnaast ook met activiteiten die minder frequent plaatsvinden. Ook zitten wij periodiek met andere bewonersorganisaties en gemeente om de tafel om buurtoverstijgende zaken te bespreken die uiteraard ook de inwoners van Morgenweide aangaan zoals het wegennet rondom Ypenburg, jongeren- en ouderenvoorzieningen en fijnstofproblematiek.

U kunt ons werk steunen door lid van onze vereniging te worden voor slechts € 10,00 per jaar. Met dit lidmaatschap kunt u tevens met korting deelnemen aan onze activiteiten. Lid worden is dus alleszins de moeite waard. Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd tot schriftelijk voor 1 januari wordt opgezegd.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren op ons secretariaat:
Wijkvereniging Morgenweide, Zwaluwsingel 82, 2496 TK Den Haag
Inleveren bij de gastheer/gastvrouw van één van onze activiteiten is natuurlijk ook mogelijk.

Tot ziens!

Wijkvereniging Morgenweide
Secretaris: Janny Hoogduijn-Bakker
Zwaluwsingel 82
2496 TK Den Haag
ING bankrekening NL43 INGB 0004 6456 43 tnv Wijkvereniging Morgenweide 

Loading

Contact info

Morgenweide, Den Haag, Nederland

Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register