Contact

Het project ‘Van Kansarm naar Kansrijk’ van Van Veldhuizen Stichting ondersteunt gezinnen die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven om uit deze situatie te komen. Dat doen ze door het inzetten van kleine interventies en één gezinsondersteuner per gezin. Eerst intensief en daarna steeds meer op afstand. Zo willen ze bereiken dat deze gezinnen na afloop eventuele problemen zelfstandig het hoofd kunnen bieden en weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

Voor wie van Kansarm naar Kansrijk?

Kwetsbare, maar kansrijke gezinnen. Het gaat om een diversiteit van gezinnen met een verscheidenheid aan problematiek. Bijvoorbeeld een alleenstaande jonge moeder die het financieel moeilijk heeft en niet goed weet hoe alles te organiseren na de geboorte van haar kind. Of een gezin waarvan vader zijn werk kwijt is en er schulden aan het ontstaan zijn. Hierdoor gaat er weinig tot geen aandacht meer naar de kinderen. Gezinnen die in staat zijn om hun leven weer op te pakken en daar tijdelijk extra hulp bij nodig hebben.

Versterken gezin

Met het project ondersteunen zij tijdelijk ouders / gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Om de zelfstandigheid en de al sterke elementen in het gezin te versterken. Hierbij kijken ze naar het hele gezin en naar de problemen op alle leefgebieden (financiën, opvoeding, dagbesteding, huisvesting, enz.)

Door het gezin te versterken hebben zij een positieve toekomst en de ontwikkelkansen voor de kinderen worden verbeterd. Als ouders minder zorgen en stress ervaren binnen het dagelijks leven, komt er meer ruimte vrij in het hoofd voor de kinderen.

 

Deze organisatie / initiatief heeft geen vast bezoekadres in Beverwaard. Maar is wel actief in de wijk. Het bezoekadres is:

Isaäc Hubertstraat 121, 3034 CS Rotterdam, Nederland

Andere contactgegevens vind je onder het kopje contactinfo

 

Loading

Contact info
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register