Contact

Op de Van Brienenoordschool in de Rotterdamse wijk Oud-IJsselmonde proberen ze kinderen uit te dagen en leren leuk te maken door ruimte te bieden aan de ontwikkeling van elk kind.

Integraal kindcentrum
De Van Brienenoordschool is op weg een integraal kindcentrum (IKC) te worden. Ook peuteropvang Jade, Maansteen en buitenschoolse opvang (BSO) Topaas van gro-up vind je op deze locatie. Zo gaan kinderen van jongs af aan naar dezelfde plek en zien ze dezelfde gezichten. Dat zorgt voor rust en vertrouwen.

Missie en pijlers
Ze hebben een duidelijke missie: ‘Wij bieden met elkaar de mogelijkheid de talenten en interesses van het kind te ontdekken en te gebruiken. Wij stimuleren en vullen dit aan binnen een rijk en gevarieerd aanbod.’ Ook werken ze vanuit een paar belangrijke pijlers: ‘plezier’, ‘spelend, onderzoekend en bewegend leren’, ‘coöperatief leren’, ‘leerdoelen stellen en leren reflecteren’ en ‘leren in projecten’. Benieuwd wat ze hier precies mee bedoelen?

Een stap verder
Ze willen dat alle kinderen op de school zich zo breed mogelijk ontwikkelen, dus we gaan een stap verder dan de kernvakken die je op elke school tegenkomt. Uiteindelijk willen we een volwaardig integraal kindcentrum (IKC) worden waar ieder kind opbloeit.

Dat doen ze bijvoorbeeld al met de Dagprogrammering, waarin ze elke week extra activiteitenuren inzetten voor verdieping op de belangrijke gebieden rekenen, taal en lezen of voor extra lessen in kunst en cultuur, bewegen en sport en wetenschap en techniek. Daarnaast organiseren ze vaak uitstapjes naar de kinderboerderij (met jongere kinderen) of bedrijven (met oudere kinderen). Ook krijgen alle kinderen op school, zelfs de kleinsten, Engelse les.

“Met onze lessen halen we de wereld de klas in. Maar we nemen ook de kinderen mee de wereld in”

 

Loading

Contact info
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register