Contact

Wie is Urban Skillsz?

Stichting Urban Skillsz richt zich op jongeren van 10 t/m 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van een juiste houding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen als gebroken gezinnen, armoede, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners om juist die kwetsbare jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Zo kunnen zij volwaardig deel nemen aan de maatschappij. Hier maken ze geen onderscheidt in talent, afkomst, religie, opleiding en dergelijke. Iedereen is gelijk!

Aanbod

De stichting biedt dagbesteding en begeleiding van een grote jongeren in Beverwaard aan. Er is naast zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat je vaardigheden ontwikkelt en je talenten ontdekt. Je staat er versteld van wat je allemaal kunt, bent en betekent voor je omgeving. Meld je ook aan! Om jou te ondersteunen, biedt Urban Skillsz verschillende trainingen. Het trainingsaanbod is bedoeld voor groepen en individuele jongeren uit het onderwijs, het jongerenwerk, of voor deelnemers van het dagbestedingstraject en ambulante begeleiding van Urban Skillsz.

Bekijk ook eens de facebook-pagina en ontdek TOP’s. Dit programma maakt je bewust van je eigen denken en doen. Wat je denkt, heeft namelijk grote invloed op wat je voelt en doet.

Loading

Contact info

Neercanneplaats 2, 3077 EP Rotterdam, Nederland

Closed now
Monday 12:00am - 12:00am
Tuesday 12:00am - 12:00am
Wednesday 12:00am - 12:00am
Thursday 12:00am - 12:00am
Friday 12:00am - 12:00am
Saturday 12:00am - 12:00am
Sunday 12:00am - 12:00am
Local time 8:10pm
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register