Contact

De Rooms Katholieke Parochie De Emmaüsgangers is gevestigd aan de Reyerdijk in Rotterdam IJsselmonde. 

Wat heeft de architecten Lelieveldt en Polgar, voor ogen gestaan, toen zij de kerk aan het ontwerpen waren. Enerzijds een parochie-kerk en anderzijds zou er de mogelijkheid geboden moeten worden om de slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 te gedenken. Het gebouw zou een soort ’microstad’ moeten worden. Men kan er door wandelen en een plek vinden op een ’plein’ of in een kleine ruimte voor de verschillende activiteiten.

Het dak is een achthoekige houten kap, een tentdak, herinnerend aan de tijd, toen God met zijn volk meetrok en zijn tempel een tent was. De microstad binnen de muren is ook aan alle kanten benaderbaar. Er is een aantal grote en kleine deuren geplaatst, tussen de muren. Om elke schijn van monumentale, autoritaire, autonome wereld te vermijden, is bewust getracht geen zogenaamde hoofdingang te maken.

Langs de Bandeloodijk is een gebied voor intiemere liturgie-gemeenschap, in de wandel ’dagkerk’ genoemd; tussen dit gebied en het grote liturgische gemeenschapscentrum is een ruimte voor de elementen, die de gedachtenis aan de gesneuvelden moeten begeleiden. Hier is ook de doopvont opgesteld als element van nieuw leven.

 

Lees er meer over via: https://www.emmausgangers.net/

Loading

Tags
Contact info

Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam, Nederland

Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register