Contact

Ontwikkeling van Talenten in Beverwaard

Openbare literaire basisschool De Barkentijn in Beverwaard richt zich op de ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten. De school heeft een ambitieus en multicultureel team en hecht veel waarde aan haar openbare karakter. Elk kind is welkom en moet zich thuis kunnen voelen. De Barkentijn maakt deel uit van de scholengroep onder Stichting Boor en streeft naar een inclusieve en stimulerende leeromgeving.

Persoonlijke Aandacht Leerlingen van De Barkentijn krijgen veel persoonlijke aandacht op pedagogisch-didactisch en sociaal-emotioneel vlak. De school gelooft dat leren leuk en zinvol moet zijn en stelt daarom hoge verwachtingen, waarbij positieve gedragsverwachtingen worden uitgesproken. Deze aanpak bevordert het empathisch vermogen van de kinderen en zorgt voor een goede sfeer in de klas. Een duidelijke structuur en consequente normen en waarden zijn hierbij belangrijk, met veel aandacht voor het welzijn van de leerlingen.

Literaire Basisschool De Barkentijn is een literaire basisschool met als missie het bevorderen van goed lezen, wat essentieel is voor de toekomst van de kinderen. Leesvaardigheid wordt gecombineerd met motivatie en leesplezier door speciale Literaire Ontwikkelingslessen (LOL-lessen). In de groepen 1 tot en met 4 worden boeken voorgelezen, terwijl in de hogere groepen gezamenlijk wordt gelezen. Deze lessen, gegeven door vakleerkrachten, bevorderen dieper tekstbegrip en leesplezier.

Dagprogrammering De Barkentijn hanteert een uniek programma genaamd Dagprogrammering, waarbij leerlingen in totaal 10 uur per week langer naar school gaan. Dit vindt plaats zowel binnen als buiten de reguliere schooluren, met schooltijden van 08:15 uur tot 15:00 uur en een verlengde schooldag tot 16:30 uur op dinsdag voor groepen 3 tot en met 8. Het programma omvat vakken als creatief schrijven, taal in beeld, dans, Engels voor alle groepen, Hand in Hand-lessen, en Club 1908, evenals geschiedenis en burgerschap. Dagprogrammering is leerzaam, ontspannend en inspirerend, en draagt bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Bij OBS De Barkentijn staat de volledige ontplooiing van ieder kind centraal. De school is trots op de positieve impact die zij heeft op de gemeenschap in Beverwaard. Voor meer informatie over de school en haar programma’s, nodigt De Barkentijn iedereen uit om een bezoek te brengen aan de website of de school zelf.

Samen bouwen zij aan de toekomst van de kinderen!

Direct inschrijven? Dat kan het hele jaar door. Neem voor een kennismaking of inschrijving contact op met de school via telefoonnummer 010 – 482 84 85 of stuur een e-mail naar info@debarkentijn.nl

Loading

Contact info

De Haerestraat 17, 3077 HD Rotterdam, Nederland

Closed now
Monday 8:00am - 3:30am
Tuesday 8:00am - 3:30am
Wednesday 8:00am - 3:30am
Thursday 8:00am - 3:30am
Friday 8:00pm - 3:30pm
Local time 10:06pm
Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register