Contact

Wat is Lekker Fit!?

Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en draagt bij aan een Gezonde School. Het lespakket richt zich op kinderen en hoe ze een gezonder gewicht krijgen en houden in de breedste zin. Want heeft het kind overgewicht, dan heeft het grote kans om als volwassenen ook een ongezond gewicht te hebben.

1 op de 4 Rotterdamse kinderen overgewicht

In Nederland hebben 1 op de 7 tot 8 kinderen overgewicht, in sommige wijken in Rotterdam hebben zelfs 1 op de 4 kinderen overgewicht. Het overgewicht van de Rotterdamse jeugd ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, waarbij er grote verschillen per wijk zijn. Gemeente Rotterdam wil daar iets aan doen. Met Lekker Fit! leren kinderen wat gezond gedrag is en waarom het belangrijk is om gezonde keuzes te maken. Zo willen we van die gezonde leefstijl een gewoonte maken.

De kinderen leren op jonge leeftijd dat een gezonde leefstijl het meest kansrijk is. Het tegengaan van overgewicht biedt hen de ruimte om:

  • hun talenten te ontwikkelen,
  • langer en gezonder te leven,
  • een grotere bijdrage te leveren aan de maatschappij,
  • minder gebruik te maken van de zorg,
  • minder kans op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten bij ouder worden.

Wat is Lekker Fit!

Het lesprogramma maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma. Deelnemende basisscholen en kinderdagverblijven melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer, eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen.

Voor wie Lekker Fit!

Lekker Fit! kan toegepast worden in elke school, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven in IJsselmonde. Al meer dan 350.000 leerlingen en hun leerkrachten en ouders plukken inmiddels de vruchten van deze aanpak.

Deze organisatie/initiatief heeft geen vast bezoekadres in Beverwaard. Maar is wel actief in de wijk. Het bezoekadres is:

Isaäc Hubertstraat 121, 3034 CS Rotterdam, Nederland. 

Andere adresgegevens vind je onder het kopje contactinfo

Loading

Contact info
Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register