Contact

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het Leger des Heils gelooft in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils helpt mensen. 

Het Leger des Heils doet aan ambulante begeleiding, beschermd wonen, buurtwerk, geloof en zingeving, jeugdbescherming, jeugdhulp en gezinsondersteuning, maatschappelijke opvang, internationale ontwikkelingssamenwerking, participatie, reclassering, tweedehands kleding, veldwerk & soepbus, verpleging en verzorging en verslavingszorg. 

Aan het Kreekpad 3 zit een locatie voor beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek. Via het Bureau Trajectmanagement kunt u terecht voor aanmeldingen inhoudelijke vragen over de zorg. 

Ga naar de website voor meer informatie of bel het Leger des Heils.

Loading

Contact info
Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register