Contact

Hockey Club Ypenburg (HCY) is een echte familieclub waar kinderen, jongeren en volwassenen met plezier samen trainen en spelen, op hun eigen niveau. HCY is opgericht in 2005 en is dus een jonge, energieke vereniging. We zijn trots op onze 1000 leden die op verschillende niveaus plezier hebben in hockey. Of het nou prestatiegericht is, of recreatief, het gaat erom dat je door ontwikkeling maximaal plezier beleeft aan de hockeysport.

HCY voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vorming van de jeugd. Op de vereniging ontstaan vriendschappen, leren kinderen om te gaan met verschillen, krijgen ze zelfvertrouwen door successen samen te vieren en leren ze omgaan met tegenslagen en teleurstelling. Oudere jeugd ontwikkelt zich tot voorbeeld voor de jongste jeugd en is betrokken bij de ontwikkeling in training, coaching en arbitrage van de jongste jeugd.

HCY wil een sociale, veilige plek bieden. Een plek waar mensen zich thuis en welkom voelen, die gastvrijheid uitstraalt en waar mensen met respect, op een sportieve manier met elkaar omgaan. Waar mensen elkaar aanspreken op het handhaven en naleven van gedeelde normen en waarden, volgens de algemeen aanvaarde Gedragsregels. Een club waar we trots op zijn en waar iedereen op een neutrale wijze het clubbelang voorop stelt. We moeten het samen doen: HCY is een club voor en door de leden.

Deze visie is vertaald in een aantal kernwaarden:

SAMEN – diversiteit en inclusiviteit, iedereen doet mee en werkt samen
NEUTRAAL – clubbelang voorop, geen belangenverstrengeling
BREED GEDRAGEN – invulling geven aan de clubvisie met aandacht voor alle leden
VERTROUWEN – in elkaar en in elkaars taken en verantwoordelijkheden
PLEZIER – iedereen kan met plezier hockeyen & HCY is meer dan alleen hockey
We kennen binnen HCY de volgende niveaus:

Prestatiehockey: De eerste en tweede teams streven naar het hoogst haalbare niveau
Breedtehockey: Naast niveau wordt bij de teamindelingen ook rekening gehouden met sociale aspecten
HCY beschikt over 3 volledige kunstgrasvelden (waarvan 2 watervelden) en een oefenveld. Voor het zaalhockey seizoen zijn er concrete plannen voor een blaashal op veld 2 van HCY.

We hebben 3 Herenteams (H1, H2, Heren Onder 25), 4 Damesteams (D1, D2, en 2 Dames Onder 25). Onze Heren 1 en Dames 1 spelen allebei derde klasse hockey. Een groeiend aantal eerste en tweede spelen (landelijke) (sub)topklasse of eerste klasse. Minstens even trots zijn we op de grote hoeveelheid breedte teams, de 4 Veteranenteams (2 Dames 30+ en 2 Heren 45+) en 7 Trim teams die de club compleet maken. Rond al deze teams lopen heel veel betrokken vrijwilligers die de club succesvol, gezellig en draaiende houden.

 

Loading

Tags
Contact info

Oeverwallaan 150, 2498 BK Den Haag, Nederland

Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register