Contact

Ben je doorverwezen naar Halt, dan helpt deze stichting je weer op weg en het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaat Halt: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden die strafbaar zijn.

Zonder strafblad verder

Zo’n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd. De stichting heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Daarnaast helpen ze jongeren die door de school, sportvereniging of gemeente worden doorverwezen na het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. En ze geven ook voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk.

Halt op school

Ze doen samen met partners mee aan een projectmatige of wijkgebonden aanpak die is gericht op een veilige samenleving. Alle medewerkers zijn goed op de hoogte van wat er speelt onder jongeren en de nieuwste trends. Als er bij jou in de klas, op de sportverenging of in de buurt iets aan de hand is, kan Halt hierover een les geven. Tijdens de les gaan ze in de klas over lastige onderwerpen in gesprek. Daarvoor gebruiken ze echte voorbeelden van zaken die jongeren hebben meegemaakt.

Je kunt dus zelf ook contact opnemen met Halt om te kijken hoe je samen kunt bijdragen aan een veiligere samenleving. Ze werken door heel Nederland, dus ook in Beverwaard.

Loading

Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register