Contact

Het buurtzorgteam van IJsselmonde levert met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wanneer u chronisch ziek bent of terminaal ziek bent. 

 

Ook kunnen ze medisch technische handelingen uitvoeren op verzoek van de specialist. Ze werken samen met huisartsen en andere disciplines in de wijk (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeut) zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Als het thuis niet meer gaat kunnen ze u ook helpen met het aanvragen van een WLZ indicatie zodat opname in een verpleeghuis mogelijk wordt.

 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of contact opnemen met buurtzorgteam Rotterdam IJsselmonde.

Loading

Contact info
Social Profiles:
Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register