Contact

Het Buurtpreventieteam Singels is een groep enthousiaste vrijwilligers (buurtbewoners), die in de middag en avond door de wijk loopt en met elkaar de ogen en oren van de wijk zijn. In samenwerking met de wijkagent, het handhandhavingsteam, de gemeente en de bewonersorganisatie Singels levert deze groep een bijdrage aan het leefbaar houden en het nog veiliger maken van onze wijk Singels.

Tevens worden er activiteiten georganiseerd tussen het Buurtpreventieteam, de wijkagent, het handhavingsteam en de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de preventie-avonden anti inbraak en introductie gebruik AED voor en door bewoners, het maken van extra loopronden in de wijk vanuit de gemeente campagne; het donkere dagen winter offensief (een extra controle van achterpaden bij de woningen qua verlichting en tegelijk zal de wijkagent dan het team voorlichten over hoe en waar zij op kunnen letten). Op deze manier wordt het Buurtpreventieteam steeds ‘up to date’ gehouden door de betrokken partijen.

Hiernaast wordt de steeds terugkerende vuilprikactie (samen met de wijkagent, het handhavingsteam, de gemeente, kinderopvang UP, Jeugwerk Wijkz; de kinderen van de jeugdraad/3e kamer) in de wijk gedaan. Ook een wijkschouw (een wandeling door de wijk om te kijken of er verbeterpunten zijn op het gebied van veiligheid; bijvoorbeeld een niet goed overzichtelijke verkeerssituatie of overlast) met een medewerker van de gemeente en/of van het stadsdeelkantoor hoort erbij. Verder is op initiatief van het Buurtpreventieteam en een crowdfundingsactie van een betrokken bewoner een aantal AED’s in de wijk geplaatst.

Tot slot zijn in de hele wijk door het Buurtpreventieteam 18 WhatsAppgroepen (deze groepen zijn steeds voor een klein stukje van de buurt en zo komt dan een melding ook echt alleen bij de naaste buren terecht) opgezet.

Gebied Singels:
Het Buurtpreventieteam maakt met 2 of 3 vrijwilligers frequent loopronden door de wijk en incidenteel ook in het industriegebied aan de Laan van Waalhaven en het winkelcentrum.

Klachten/meldingen:
Tijdens de loopronden worden er via de ‘Buitenbeterapp’ meldingen aan de juiste instanties. Denkt u hierbij aan klachten zoals zwerf en/of grofvuil op straat, defecte straatverlichting, verzakking van stoeptegels in het trottoir, kapotte ondergronds geplaatste vuilcontainers, kadavers (bijvoorbeeld dode vogels) die zijn aangetroffen in de sloot of op de trambaan, aangebrachte vernielingen, overlast en mogelijke criminaliteit. Kortom alles wat te maken heeft met de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk Singels.

Contact :
Interesse, meer informatie of gelijk aanmelden?

Mail naar: info.bptsingels@gmail.com of ga naar onze website of kijk onder (https://bptsingels.nl/zin-om-mee-te-lopen/)

Loading

Contact info

Douglaslaan, Den Haag, Nederland

Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register