Contact

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen en het wonen en welzijn te bevorderen van haar leden. Bewoners van een woning (appartementen daaronder
begrepen), gelegen in de buurt “Bosweide”, deel uitmakend van de wijk “Ypenburg” te Den Haag. Om dit doel te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd. De belangrijkste activiteiten zijn onder Doelstellingen van de vereniging weergegeven. Het bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Tevens kent de vereniging een evenementen-commissie, een Buurt Preventie Team (BPT) en een groen-commissie.

Het bestuur
Voorzitter Rolf van Kouwen
Secretariaat Tomas Raming
Communicatie Tomas Raming
Algemeen Thelma Bachet
Algemeen Raymond Zijlstra
Penningmeester Hans van Bruggen
Ledenadministratie Harm van Beek
Emailadres nieuws.bosweide@gmail.com

Doelstellingen van de vereniging
De Bewonersvereniging Bosweide is op 20 januari 2000 opgericht om de belangen te behartigen van de eigenaren van een woning of een appartement in Bosweide. In Bosweide zijn ruim 600 villa’s en 3 appartementsgebouwen gerealiseerd. De doelstellingen van de vereniging zijn o.a.:
* het verstrekken van bewonersinformatie aan leden; het met de betrokkenen (onder andere gemeente en gemeentelijke instellingen) voeren van overleg omtrent het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, in het bijzonder in Bosweide;
* het met de betrokkenen instanties voeren van overleg (onder andere gemeente en gemeentelijke instellingen, nutsbedrijven, openbaarvervoerbedrijven, politie, brandweer) omtrent de voorzieningen ten behoeve van de bewoners;
* het organiseren van evenementen met en voor bewoners met een sociaal, recreatief, educatief of cultureel doel.

Groenbeheer Björn Hakansson


De evenementencommissie
De evenementencommissie Bosweide organiseert de evenementen in Bosweide. Elk jaar worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd zoals paaseieren zoeken met Pasen, Halloween, een lampionnenoptocht met St. Maarten en de intocht van Sinterklaas. Voor de volwassenen worden er ook de nodige activiteiten georganiseerd gericht op sociale cohesie zoals o.a. de Bosborrel en het Nieuwjaarsevenement/ Happen en Stappen.
Leden

Loading

Contact info

Bosweide, 2496 Den Haag, Nederland

Sponsored Ad

Register

You don't have permission to register